A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Data Nr Titlul Descarcă document
30-09-201632HOTĂRÂREA NR. 32/2016 privind aprobarea modificării Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara’’
30-09-201631HOTĂRÂREA NR. 31/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
19-09-201630HOTĂRÂREA NR. 30/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
19-09-20160PROCES VERBALÎncheiat azi 19 septembrie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
29-08-201629HOTĂRÂREA NR. 29/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29-08-201628HOTĂRÂREA NR. 28/2016 privind modificarea şi completarea programului anual al achiziţiilor publice, pe anul 2016
29-08-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 august 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
20-07-201627HOTĂRÂREA NR. 27/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
20-07-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 20 iulie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
28-06-201626HOTĂRÂREA NR. 26/2016 privind desemnarea consilierilor locali pentru alegerea delegaţilor săteşti, reprezentanţi ai satelor unde nu au fost aleşi consilieri locali în Consiliul local al comunei Balşa la alegerile locale din 5 iunie 2016
28-06-201625HOTĂRÂREA NR. 25/2016 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balsa, judeţul Hunedoara
28-06-201624HOTĂRÂREA NR. 24/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
28-06-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 28 iunie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
23-06-201623HOTĂRÂREA Nr. 23/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate
23-06-201622HOTĂRÂREA Nr. 22/2016 privind alegerea viceprimarului
23-06-201621HOTĂRÂREA Nr. 21/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
23-06-201620HOTĂRÂREA Nr. 20/2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Balşa
23-06-201619HOTĂRÂREA Nr. 19/2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 5 iunie 2016 în Consiliul local al comunei Balşa
23-06-201618HOTĂRÂREA Nr. 18/2016 privind alegerea comisiei de validare
23-06-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 23.06.2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei de constituire a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
27-05-201617HOTĂRÂREA NR. 17/2016 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară pe anul 2015
27-05-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 27 mai 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
20-05-201616HOTĂRÂREA NR. 16/2016 privind aprobarea documentelor necesare derulării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv:
20-05-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 20 mai 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
26-04-201615HOTĂRÂREA NR. 15/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
26-04-201614HOTĂRÂREA NR. 14/2016 pentru aprobarea Devizului General, actualizat, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: ,, ÎMBUNĂTĂŢIRE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BALŞA, ARDEU, VOIA, POIANA, POIENIŢA, COMUNA BALŞA, JUDE
26-04-201613HOTĂRÂREA NR. 13/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări generate de populația județul
26-04-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 26 aprilie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
30-03-201612HOTĂRÂREA NR. 12/2016 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Balşa
30-03-201611HOTĂRÂREA NR. 11/2016 privind stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat în condiţiile Legii nr. 248/2015, copiilor proveniţi din familii defavorizate
30-03-201610HOTĂRÂREA NR. 10/2016 privind aprobarea modificării si completării H.C.L. nr. 45/2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul fiscal 2016
30-03-20169HOTĂRÂREA NR. 9/2016 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2016
30-03-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 30 martie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
29-02-20168HOTĂRÂREA NR. 8/2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa pe anul 2016
29-02-20167HOTĂRÂREA NR. 7/2016 privind desemnarea reprezentantului LEADER, la nivelul comunei Balşa, în cadrul Asociaţiei Sargeţia GAL 1
29-02-20166HOTĂRÂREA NR. 6/2016 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2016 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
29-02-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 februarie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.
29-01-20165HOTĂRÂREA NR. 5/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
29-01-20164HOTĂRÂREA NR. 4/2016 pentru aprobarea propunerii privind evaluarea activităţii secretarului comunei Balşa, pe anul 2015
29-01-20163HOTĂRÂREA NR. 3/2016 privind adoptarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2016
29-01-20162HOTĂRÂREA NR. 2/2016 privind aprobarea preţurilor de vânzare a lemnului de foc şi a lemnului de lucru fasonat, şi la drum auto, pentru consumul propriu al instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de
29-01-20161HOTĂRÂREA NR. 1/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă şi aprobarea preţurilor de referinţă pentru vânzarea masei lemnoase pe picior
29-01-20160PROCES VERBAL Încheiat azi 29 ianuarie 2016 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara.