Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA Powered By GSpeech
A+ R A-

Structura

Autonomia locală se exercită prin autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul local ca autoritate deliberativă şi Primarul ca autoritate executivă.

Consiliul local şi primarul îşi au sediul în reşedinţa comunei, satul Balşa nr. 175.

Consiliul local este format din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. Consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale.

Satele Poieniţa, Techereu şi Vălişoara  care nu au consilieri sunt reprezentate de delegaţi săteşti care participă la şedinţele Consiliului local în care se discută probleme ce privesc satul şi au drept de vot consultativ.

Alegerea, atribuţiile şi drepturile delegaţilor săteşti sunt stabilite de legea administraţiei publice locale.

Citește mai departe...

Apă, electricitate

1.Apă

 • Total km reţea :

o    Existentă

 

 

 

o    Necesară

        Aproximativ 60 % din locuitorii comunei Balşa beneficiază de alimentare cu apă prin cădere, restul de 40 % aprovizionându-se de la fântâni.

        Ar fi necesară o reţea de alimentare cu apă în localităţile comasate. Există un studiu de prefezabilitate pentru alimentare cu apă potabilă, canalizarea şi epurarea apelor uzate.   

Citește mai departe...

Gaz, telefonie, colectare deșeuri

3.Gaz

 

     

 

 • Nu există reţea gaze naturale

 

 • Distanţa până la magistrală

25 km

 
 

 • Consumatori potenţiali

 

-  565 Gospodării

- 4 Instituţii  publice

-13Agenţi comerciali

Citește mai departe...

Populația

 Ø  Vârstă

-          131 între  0-19 ani

-          622 între 19-65 ani

-          465 peste     65 ani

 Ø  Sex  550 sex masculin

               668 sex feminin

Citește mai departe...

Climă, faună, vegetație,sol

 

 

 • Clima

           Se caracterizează în general o climă de tip continental temperată, temperat medie, anuală fiind de +10 –110C. Caracteristice fiind temperaturile blânde, iarna nefiind geruri aspre şi vara călduri excesive, însă primăvara cade brumă târzie şi toamna brume timpurii. Precipitaţiile sunt abundente în special primăvara şi toamna având valori medii anuale cuprinse între 900 şi 1000 mm. Vânturile sunt slabe în intensitate viteza medie fiind cuprinsă între 2 şi 4 m/s şi puţine, având direcţia predominantă dinspre sud-vest.

           

Citește mai departe...

Investiții

 • Finalizate

Electrificarea satului Roşia

Construcţia unei punţi pietonale în localitatea Balşa

Pod peste valea Balşa, localitatea Galbena

 

Citește mai departe...

Facilități pentru investitori

      v  Autorităţile locale oferă consultanţă şi suport logistic eventualilor investitori.

v  Acestea prezintă proiectele şi investiţiile comunităţii.

v  Datorită aşezării geografice a comunei Balşa în Munţii Apuseni investitorii pot beneficia de o reducere cu 50% în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale.

v  Dacă are disponibile terenuri sau clădiri le pune la dispoziţia investitorilor în temeiul legislaţiei în vigoare. 

Agricultură

1.Păşune

 

 

Suprafaţa de teren agricol deţinută de comuna Balşa este de 3358 ha, profilul economic al comunei este preponderent agricol, predominând sectorul zootehnic şi pomicol. Relieful este deluros, impropriu efectuării unei agriculturi moderne, în concluzie producţia este relativ mică. Defalcarea terenului agricol pe categorii de folosinţă se face în felul următor : fâneţe 1479 ha ; păşuni 1380 ha  şi teren arabil 499 ha, principala ocupaţie fiind creşterea animalelor.

Locuitorii comunei Balşa deţin un număr de :

 • Bovine               789 capete             
 • Ovine               4350 capete
 • Caprine              450 capete
 • Cabaline               58 capete
 • Porcine               345 capete
 • Păsări                3800 capete

 

 

Citește mai departe...
Program de lucru cu publicul

Luni : 9 - 15
Marți : 9 - 15
Miercuri : 9 - 15
Joi : 9 - 15
Vineri : 9 - 13


Audiențe

Primar : Miercuri : 9-12
Viceprimar : Vineri : 9-12
Secretar general : Luni : 9-12


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech