Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA Powered By GSpeech
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2023

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
31-08-202335HOTĂRÂREA NR. 35/2023 privind aprobarea cererilor depuse de către cetățenii cu domiciliul în comuna Balșa, în nume propriu sau al familiei pe care o reprezintă, care beneficiază de o reducere cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiatPrimar
31-08-202334HOTĂRÂREA NR. 34/2023 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul I al anului 2023Primar
31-08-202333HOTĂRÂREA NR. 33/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II, anul 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimar
31-07-202332HOTĂRÂREA NR. 32/2023 privind alegerea președintelui de şedinţăPrimar
31-07-202331HOTĂRÂREA NR. 31/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2023Primar
31-07-202330HOTĂRÂREA NR. 30/2023 privind aprobarea cererilor depuse de către cetățenii cu domiciliul în comuna Balșa, în nume propriu sau al familiei pe care o reprezintă, care beneficiază de o reducere cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiatPrimar
16-06-202329HOTĂRÂREA NR. 29/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”Primar
31-05-202328HOTĂRÂREA NR. 28/2023 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, conform APV emise de Ocolul Silvic Sebeș R.A. şi stabilirea modului de valorificarePrimar
31-05-202327HOTĂRÂREA NR. 27/2023 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară, pe anul 2022Primar
31-05-202326HOTĂRÂREA NR. 26/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I, anul 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimar
28-04-202325HOTĂRÂREA NR. 25/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Balșa, începând cu luna mai 2023Primar
28-04-202324HOTĂRÂREA NR. 24/2023 privind participarea Comunei Balșa, județul Hunedoara la parteneriatul LEADER al Grupului de Acțiune Locală „Asociația Sargeția Gal 1” în scopul elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru perioada 2023-2027 în vederea susținerii proiectelor din Planul National Strategic PAC (2023-2027)Primar
28-04-202323HOTĂRÂREA NR. 23/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2023Primar
06-04-202322HOTĂRÂREA NR. 22/2023 privind alegerea președintelui de şedinţăPrimar
06-04-202321HOTĂRÂREA NR. 21/2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru (Bârcea Mare), județul Hunedoara nr. 44/167 din 10.10.2022 precum și mandatarea Președintelui să semneze actul adiționalPrimar
06-04-202320HOTĂRÂREA NR. 20/2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Documentul de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara’’Primar
06-04-202319HOTĂRÂREA NR. 19/2023 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei BalşaPrimar
06-04-202318HOTĂRÂREA NR. 18/2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2024Primar
06-04-202317HOTĂRÂREA NR. 17/2023 privind aprobarea Actelor adiționale nr. 12/2023 si nr. 13/2023 de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare al localităților în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva, precum și a modificării Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizarePrimar
06-04-202316HOTĂRÂREA NR. 16/2023 privind alegerea președintelui de şedinţă din data de 06 aprilie 2023Primar
07-03-202315HOTĂRÂREA NR. 15/2023 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de UrgenţăPrimar
07-03-202314HOTĂRÂREA NR. 14/2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a Comunei Balșa în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, pentru anul 2023Primar
07-03-202313HOTĂRÂREA NR. 13/2023 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2023Primar
07-03-202312HOTĂRÂREA NR. 12/2023 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonat la cioată și fasonat la căi de transport din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2023Primar
07-03-202311HOTĂRÂREA NR. 11/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALSA, JUDETUL HUNEDOARA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPrimar
20-02-202310HOTĂRÂREA NR. 10/2023 pentru aprobarea Planului Tarifar, a Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, Strategiei de contractare, Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județului Hunedoara și Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegarePrimar
20-02-20239HOTĂRÂREA NR. 9/2023 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2023Primar
20-02-20238HOTĂRÂREA NR. 8/2023 privind desemnarea a 2 consilieri locali în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Balşa, pentru activitatea desfășurată în anul 2022Primar
20-02-20237HOTĂRÂREA NR. 7/2023 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, care se vor realiza în cursul anului 2023, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioarePrimar
20-02-20236HOTĂRÂREA NR. 6/2023 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul II al anului 2022Primar
20-02-20235HOTĂRÂREA NR. 5/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţiPrimar
30-01-20234HOTĂRÂREA NR. 4/2023 privind alegerea președintelui de şedinţăPrimar
30-01-20233HOTĂRÂREA NR. 3/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Balșa, începând cu data de 01 ianuarie 2023Primar
30-01-20232HOTĂRÂREA NR. 2/2023 privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa, pentru anul şcolar 2023-2024Primar
30-01-20231HOTĂRÂREA NR. 1/2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2023Primar
Program de lucru cu publicul

Luni : 9 - 15
Marți : 9 - 15
Miercuri : 9 - 13 și 16-18
Joi : 9 - 15
Vineri : 9 - 13


Audiențe

Primar : Miercuri : 9-12
Viceprimar : Vineri : 9-12
Secretar general : Luni : 9-12


DISPOZIȚIA NR. 37/2021 privind stabilirea programului de lucru în instituție, a programului de lucru cu publicul și a programului de audiențe în cadrul Primăriei comunei Balșa

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech