Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA Powered By GSpeech
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2019

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
30-12-201948HOTĂRÂREA NR. 48/2019 privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unităţilor de învăţământ
30-12-201947HOTĂRÂREA NR. 47/2019 privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase “pe picior”, producția anului 2020, pentru masa lemnoasă ce se valorifică prin licitație sau negociere din fondul forestier proprietate publică a comunei Balșa
16-12-201945HOTĂRÂREA NR. 45/2019 privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Balșa, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune, a Studiului de opo
16-12-201944HOTĂRÂREA NR.44/2019 privind aprobarea documentaţiei în vederea delegării gestiunii Serviciului de salubrizare pentru activitatea de: dezinsectie, dezinfectie si deratizare în comuna Balşa
16-12-201943HOTĂRÂREA NR._43/2019 privind aprobarea documentaţiei în vederea delegării gestiunii Serviciului de salubrizare pentru activitatea de: curăţare, transportul zăpezii, şi menţinerea în funcţiune a căilor publice pe timp de polei sau de îngheţ în comuna Balş
16-12-201942HOTĂRÂREA NR._42/2019 privind aprobarea documentaţiei în vederea delegării gestiunii Serviciului de salubrizare pentru activitatea de: măturatul, spălatul, stropitul si întreținerea căilor publice în comuna Balşa
16-12-201941HOTĂRÂREA NR. 41/2019 privind modificarea şi completarea HCL nr. 14/2009 privind înfiinţarea Serviciului de Salubrizare al comunei Balşa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de Sarcini a serviciului de salubrizare
13-12-201946HOTĂRÂREA NR. 46/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2019
28-11-201940HOTĂRÂREA NR. 40/2019 privind alegerea președintelui de şedinţă
28-11-201939HOTĂRÂREA NR. 39/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2020
28-11-201938HOTĂRÂREA NR. 38/2019 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2020, al Comunei Balşa, în formă inițială
31-10-201937HOTĂRÂREA NR. 37/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile de intervenție în cazurile de violență domestică din comuna Balșa
31-10-201936HOTĂRÂREA NR. 36/2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente aflate pe teritoriul unității administrativ - teritoriale comuna Balşa
31-10-201935HOTĂRÂREA NR. 35/2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa
10-09-201934HOTĂRÂREA NR. 34/2019 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul I al anului 2019
10-09-201933HOTĂRÂREA NR. 33/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2019
06-08-201932HOTĂRÂREA NR. 32/2019 privind alegerea președintelui de şedinţă
06-08-201931HOTĂRÂREA NR. 31/2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al comunei Balşa, nr. 22/2019
06-08-201930HOTĂRÂREA NR. 30/2019 privind stabilirea modului de valorificare a cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, conform APV emis de Ocolul Silvic Sebeș R.A.
06-08-201930Anexa la HCL nr.30/2019
06-08-201929HOTĂRÂREA NR. 29/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Balşa în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
05-07-201928HOTĂRÂREA NR. 28/2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2019
05-07-201927HOTĂRÂREA NR. 27/2019 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, conform APV emise de Ocolul Silvic Sebeș R.A. şi stabilirea modului de valorificare
05-07-201927Anexa la HCL nr. 27/2019
28-06-201926HOTĂRÂREA NR. 26/2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente aflate pe teritoriul unității administrativ - teritoriale comuna Balşa
28-06-201925HOTĂRÂREA NR. 25/2019 privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018
28-06-201925Anexa la HCL nr.25/2019
28-06-201924HOTĂRÂREA NR. 24/2019 privind aprobarea încadrării populației satelor ce aparțin municipiilor și orașelor în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale și similare de către oper
28-06-201923HOTĂRÂREA NR. 23/2019 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a Comunei Balșa în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara” , pentru anul 2019
28-06-201922HOTĂRÂREA NR. 22/2019 privind aprobarea Regulamentului Intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Balșa
28-06-201921HOTĂRÂREA NR. 21/2019 privind actualizarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2019
28-06-201921Anexa la HCL 21/2019
31-05-201920HOTĂRÂREA NR. 20/2019 privind alegerea președintelui de şedinţă
31-05-201919HOTĂRÂREA NR. 19/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Balşa în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”
31-05-201918HOTĂRÂREA NR. 18/2019 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară, pe anul 2018
31-05-201917HOTĂRÂREA NR. 17/2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2019
18-04-201916HOTĂRÂREA NR. 16/2019 preț vânzare masă lemnoasă
18-04-201915HOTĂRÂREA NR. 15/2019 privind adoptarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2019
29-03-201913HOTĂRÂREA NR. 13/2019 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa şi stabilirea modului de valorificare
29-03-201912HOTĂRÂREA NR. 12/2019 pentru aprobarea Devizului General, actualizat, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie: ,, ÎMBUNĂTĂŢIRE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE BALŞA, ARDEU, VOIA, POIANA, POIENIŢA, COMUNA BALŞA, JUDE
29-03-201911HOTĂRÂREA NR. 11/2019 privind aprobarea cuantumului orar al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă
29-03-201910HOTĂRÂREA NR. 10/2019 privind formularea propunerii calificativului la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului comunei Balşa, pe anul 2018
28-02-20198HOTĂRÂREA NR. 8/2019 privind alegerea președintelui de şedinţă
28-02-20197HOTĂRÂREA NR. 7/2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Balşa, pentru anul 2019
28-02-20196HOTĂRÂREA NR. 6/2019 privind aderarea Comunei Balşa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Moţii,Ţara de Piatră”
28-02-20196Anexa 1 la HCL nr. 6/2019
28-02-20196Anexa 2 la HCL nr. 6/2019
28-02-20195HOTĂRÂREA NR. 5/2019 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul II al anului 2018
28-02-20195Anexa la HCL nr. 5/2019
28-02-20194HOTĂRÂREA NR. 4/2019 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2019, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
31-01-20193HOTĂRÂREA NR. 3/2019 privind actualizarea cu indicele de inflaţie a nivelului redevenţei şi a chiriei pentru concesionarea şi închirierea terenurilor, proprietatea privată a comunei Balşa
31-01-20192HOTĂRÂREA NR. 2/2019 privind administrarea sau asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale comuna Balşa, cu un ocol silvic autorizat
09-01-20191HOTĂRÂREA NR. 1/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech