Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA Powered By GSpeech

text

A+ R A-
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech


COMUNICAT GUVERN
Întrebări și răspunsuri referitoare la Formularul digital de intrare în România (PLF)
https://youtu.be/03NbiFgkp4k


Comuna Balșa

Este aşezată în partea de nord-est a judeţului Hunedoara la graniţa cu judeţul Alba.Este situată în partea estică a munţilor Metaliferi pe versantul sudic al acestora.

Faţă de principalele căi de comunicaţie comuna Balşa este aşezată pe drumul judeţean 705 care face legătura între oraşul Zlatna şi halta de cale ferată Geoagiu aflată în acelaşi timp pe drumul naţional 7 Sebeş – Deva şi drumul judeţean 741 Almaşu mic - Curechiu

Comuna Balşa este unitatea administrativ – teritorială de bază şi cuprinde populaţia reunită prin comunitate de interese şi tradiţii din satele Balşa, Almaşul Mic de Munte, Ardeu, Galbena, Mada, Oprişeşti, Poiana, Poieniţa, Roşia, Stăuini, Techereu, Vălişoara şi Voia.

Unele din satele comunei Balşa sunt atestate documentar începând cu anul 1407 Balşa, 1509 Ardeu şi Voia, 1511 Poiana şi Techereu, 1733 Almaş şi Vălişoara , 1805 Poieniţa şi Oprişeşti.


Ultimele anunțuri - consultați Arhiva
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 1/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022
ANUNȚ depunere cerere ajutor încălzire; LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire conform Legii nr. 226/2021 ; FORMULAR TIP : CERERE-DECLARAȚIE PE PROPIRE RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
ANUNŢ : Având în vedere prevederile Legii Nr.ll din 19 august 2020, care are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opţiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător, toţi cetăţenii sunt obligaţi să colecteze separat deşeurile biodegradabile (resturile alimentare ori de grădină, hârtia şi cartonul) destinate compostării/digestiei anaerobe sau aerobe, inclusiv din uşă în usă.
ANUNŢ : în conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare, republicată şi ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, în ceea ce priveşte gestionarea colectării selective a deşeurilor ce provin din gospodării/activităţi economice toţi cetăţenii sunt obligaţi să asigurare precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spatii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară
Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice începând cu data de 30/09/2020

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local - consultați Arhiva
HOTĂRÂREA NR. 39/2021 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, conform APV emise de Ocolul Silvic Sebeș R.A. şi stabilirea modului de valorificare
HOTĂRÂREA NR. 38/2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, în anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 37/2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
HOTĂRÂREA NR. 36/2021 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul I al anului 2021
HOTĂRÂREA NR. 44/2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2020

Cheile Madei

    În cadrul sectorului sudic al Munţilor Apuseni se configurează o unitate montană bogată în resurse auro-argintifere, numită în consecinţă Munţii Metaliferi.

Între rocile vulcanice se conturează mai multe bare de calcar, care au dat naştere unui relief caracteristic sub forma unor frumoase defilee şi chei. Între acestea Cheile Măzii ocupă un loc aparte prin dimensiunile şi dezvoltarea reliefului carstic cât şi prin dinamica pantelor.

 

Cheile Ardeului

    Se află pe versantul răsăritean al Pleşii Mari, paralele cu Cheile Măzii, avnd în amonte localitatea Ardeu şi Cheile Glodului.Deşi au o mai mică întindere, prin faptul că versantul stâng adăposteşte urme arheologice de o însemnătate deosebită, ceramică preistorică aparţinând culturilor Wietenberg, Otomani, Coţofeni, prima vărstă a fierului, precum şi o importantă fortificaţie dacică continuată în epoca romană şi urmele unei fortificaţii medievale.


Cheile Glodului

    După un mers sinuos se ajunge la extremitatea sudică a abruptului care mărgineşte Dealul Grohurilor (741 m). De aici se întoarce cu aproximativ 180º, şi urmărind marginea pădurii, coboară până în firul văii, de unde se continuă pe versantul stâng, spre est, pe la baza abruptului calcaros prelungit din culmea Pleaşa Ardeului.Această ultimă porţiune formează limita de sud a rezervaţiei. în continuare limita merge pe muchia abruptului, îndreptându-se spre nord, şi cu un mers sinuos, care se menţine la 650-700 m, ajunge în prelungirea Măgurii Ardeului

Program de lucru cu publicul

Luni : 9 - 15
Marți : 9 - 15
Miercuri : 9 - 13 și 16-18
Joi : 9 - 15
Vineri : 9 - 13


Audiențe

Primar : Miercuri : 9-12
Viceprimar : Vineri : 9-12
Secretar general : Luni : 9-12


DISPOZIȚIA NR. 37/2021 privind stabilirea programului de lucru în instituție, a programului de lucru cu publicul și a programului de audiențe în cadrul Primăriei comunei Balșa

Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

Instrumente structurale

Uniunea Europeană

Guvernul României

Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Stema Comunei Balșa

stema

Stema a fost aprobată prin HG 546/2016

Contact

Telefon: 0254648001
Email: primaria.balsa @ yahoo.com
Strada Principală Nr. 175, Comuna Balșa,
Jud. Hunedoara

Localizare

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech