Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BALȘA Powered By GSpeech

text

A+ R A-
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech

Comuna Balșa

Este aşezată în partea de nord-est a judeţului Hunedoara la graniţa cu judeţul Alba.Este situată în partea estică a munţilor Metaliferi pe versantul sudic al acestora.

Faţă de principalele căi de comunicaţie comuna Balşa este aşezată pe drumul judeţean 705 care face legătura între oraşul Zlatna şi halta de cale ferată Geoagiu aflată în acelaşi timp pe drumul naţional 7 Sebeş – Deva şi drumul judeţean 741 Almaşu mic - Curechiu

Comuna Balşa este unitatea administrativ – teritorială de bază şi cuprinde populaţia reunită prin comunitate de interese şi tradiţii din satele Balşa, Almaşul Mic de Munte, Ardeu, Galbena, Mada, Oprişeşti, Poiana, Poieniţa, Roşia, Stăuini, Techereu, Vălişoara şi Voia.

Unele din satele comunei Balşa sunt atestate documentar începând cu anul 1407 Balşa, 1509 Ardeu şi Voia, 1511 Poiana şi Techereu, 1733 Almaş şi Vălişoara , 1805 Poieniţa şi Oprişeşti.


Ultimele anunțuri - consultați Arhiva
ANUNȚ : În data de 01.03.2023, în intervalul orar 10.00 - 11.00, va avea loc antrenamentul/exercițiul de alarmare publică, denumit generic „MIERCUREA ALARMELOR” pentru verificarea funcționării sirenelor pe întreg teritoriul național
Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie. Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR, www.returosgr.ro
Pliant : SPRIJIN PENTRU PLATA FACTURILOR LA ENERGIE
Transparența veniturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice la data de 30/09/2022
ANUNȚ privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă pe picior
COMUNICAT privind acordarea reducerii cu 50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale aferent contractului de furnizare, la nivelul comunei Balșa : Toți consumatorii - persoane fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 14 localități componente ale comunei Balșa beneficiază de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiat. În vederea acordării acestor reduceri invităm toți consumatorii persoane fizice care au domiciliul stabil şi locuiesc efectiv în cele 14 localități componente ale comunei Balșa să depună la sediul Primăriei comunei Balșa sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cererea pentru acordarea reducerii, pentru energie electrică, însoțite de copia actului de identitate și copia ultimei facturi emise de furnizor pentru energie electrică, până la data de 31.07.2022.
ANUNȚ : PRIMĂRIA COMUNEI BALȘA VĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ, CĂ LOCUL UNDE ESTE AMPLASAT SPAȚIUL SPECIAL AMENAJAT PENTRU REALIZAREA AUTORECENZĂRII LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2021, ESTE SALA DE ȘEDINȚE DIN INTERIORUL CLĂDIRII SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI BALȘA, SITUAT ÎN BALȘA, NR. 175, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA.AUTORECENZAREA SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA 14.03.2022-15.05.2022
Cantități deșeuri municipale colectate de pe raza UAT Balșa

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local - consultați Arhiva
HOTĂRÂREA NR. 50/2022 privind aprobarea Notei de fundamentare actualizate a obiectivului de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA” în cadrul ,,Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”
HOTĂRÂREA NR. 49/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 48/2022 privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, din producția anului 2022
HOTĂRÂREA NR. 47/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 46/2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului, suplimentar, cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie, în suprafață de 18 mp
HOTĂRÂREA NR. 45/2022 privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a comunei Balșa, conform APV emise de Ocolul Silvic Sebeș R.A. şi stabilirea modului de valorificare
HOTĂRÂREA NR. 44/2022 privind aprobarea încetării, prin acordul de voință al părților, a Contractului de concesiune nr. 3737/11.02.2002, încheiat între comuna Balşa, în calitate de concedent şi ROMTELECOM S.A. Direcția de Telecomunicații Deva, în calitate de concesionar
HOTĂRÂREA NR. 43/2022 privind aprobarea cererilor depuse de către cetățenii cu domiciliul în comuna Balșa, în nume propriu sau al familiei pe care o reprezintă, care beneficiază de o reducere cu 50% a preţului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiat
HOTĂRÂREA NR. 42/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul II, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
HOTĂRÂREA NR. 41/2022 privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, pe semestrul I al anului 2022
HOTĂRÂREA NR. 40/2022 privind alegerea președintelui de şedinţă
HOTĂRÂREA NR. 39/2022 privind aprobarea participării la „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public” cu proiectul: ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”
HOTĂRÂREA NR. 38/2022 privind completarea Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 37/2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa
HOTĂRÂREA NR. 36/2022 privind aprobarea participării Comunei Balșa, județul Hunedoara, la ,,Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, a obiectivului de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA” și a cheltuielilor pentru implementarea acestuia
HOTĂRÂREA NR. 35/2022 pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect: Lot 1 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” Lot 2 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” Lot 3 - „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”
HOTĂRÂREA NR. 34/2022 privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical veterinar, situat în sat Balșa, nr. 175, comuna Balșa, județul Hunedoara, înscris în CF 61397-C2 Balșa
HOTĂRÂREA NR. 33/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa
HOTĂRÂREA NR. 32/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. comuuna Balșa, să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA”, modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D BÂRCEA MARE
HOTĂRÂREA NR. 31/2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 25/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2023
HOTĂRÂREA NR. 30/2022 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului acestora, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, de pe raza comunei Balșa, aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022
HOTĂRÂREA NR. 29/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
HOTĂRÂREA NR. 28/2022 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a Comunei Balșa în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, pentru anul 2022
HOTĂRÂREA NR. 27/2022 privind aprobarea încheierii contului de execuţie bugetară, pe anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 18/2022 privind aprobarea prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonat la cioată și fasonat la căi de transport din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, pe anul 2022Cheile Madei

    În cadrul sectorului sudic al Munţilor Apuseni se configurează o unitate montană bogată în resurse auro-argintifere, numită în consecinţă Munţii Metaliferi.

Între rocile vulcanice se conturează mai multe bare de calcar, care au dat naştere unui relief caracteristic sub forma unor frumoase defilee şi chei. Între acestea Cheile Măzii ocupă un loc aparte prin dimensiunile şi dezvoltarea reliefului carstic cât şi prin dinamica pantelor.

 

Cheile Ardeului

    Se află pe versantul răsăritean al Pleşii Mari, paralele cu Cheile Măzii, avnd în amonte localitatea Ardeu şi Cheile Glodului.Deşi au o mai mică întindere, prin faptul că versantul stâng adăposteşte urme arheologice de o însemnătate deosebită, ceramică preistorică aparţinând culturilor Wietenberg, Otomani, Coţofeni, prima vărstă a fierului, precum şi o importantă fortificaţie dacică continuată în epoca romană şi urmele unei fortificaţii medievale.


Cheile Glodului

    După un mers sinuos se ajunge la extremitatea sudică a abruptului care mărgineşte Dealul Grohurilor (741 m). De aici se întoarce cu aproximativ 180º, şi urmărind marginea pădurii, coboară până în firul văii, de unde se continuă pe versantul stâng, spre est, pe la baza abruptului calcaros prelungit din culmea Pleaşa Ardeului.Această ultimă porţiune formează limita de sud a rezervaţiei. în continuare limita merge pe muchia abruptului, îndreptându-se spre nord, şi cu un mers sinuos, care se menţine la 650-700 m, ajunge în prelungirea Măgurii Ardeului

Contact

Telefon: 0254648001
Email: primaria.balsa @ yahoo.com
Strada Principală Nr. 175, Comuna Balșa,
Jud. Hunedoara

Localizare

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech